MINI-LENS硅水凝胶 九月开学季活动更新!
活动价格:130元买一送一(款式/颜色/度数任选两幅),送2个伴侣盒,全国邮资10元
活动规则:同一订单只售后2片,不分发,只发一个地址
活动款式:star 、summer  、smile (库存全部齐全,放心下单)注意
活动时间:9月1-30号
(8月已结束)MINI-LENS硅水凝胶 九月开学季活动更新!-万视美瞳 (8月已结束)MINI-LENS硅水凝胶 九月开学季活动更新!-万视美瞳